top of page
Couch üzerinde Man Düşünme

Site Yöneticiliği 

Yönetici seçildiniz. Şimdi neler yapacaksınız. Bu iş çok çetrefilli ve sıkıntılı bir iştir.

Öncelikle tecrübe isteyen bir iştir. Toplu yaşam alanlarında bir yöneticiye ihtiyaç duyulmasının sebebi çıkan veya henüz çıkmamış olan sorunların bir veya daha fazla kişi tarafından giderilmesi, işlerin düzenli bir şekilde işlemesi ve de yaşam kalitesinin arttırılmak istenmesidir. Bu sebeple de kanun avans adı altında bir para toplanmasını öngörmektedir. Bizler de bu avansa aidat adını vermekteyiz. Herkesin aidatını ödediği, toplantılara katılıp sorunların çözümüne katkı sağladığı, yaşam koşullarının sürekli olarak yükseldiği siteler ideal sitelerdir, ancak bunları da kolay kolay bulamaz veya oluşturamazsınız.

Aidat toplama işinde sıkıntı varsa komşunuzu avukata veremeyeceksiniz. Bir kural koymaya kalksanız uygulamayanlar çıkacak. Sert uyarıda bulunamayacaksınız. Asansör etiketi kırmızıya düştüğünde asansörü kapatmanız gerekecek ama kapatamayacaksınız. En sıkıntılı kısmı ise dışarıdan hizmet satın aldığınızda ya hizmetin kalitesini beğenmeyecekler, ya da fiyatını pahalı diyerek size imada bulunacaklar. Bunda da daha sıkıntılı kısmı ise eğer sitede örneğin asansörde, havuzda birisinin başına bir şey gelse suçlu siz olacaksınız. Hatta yaralanma ve ölüm hallerinde polis nezarethanesini ziyaret edersiniz.

Belki de aidat ödememek, az bir ücret almak için aday olduğunuz, yada mecburen yapmak zorunda kaldığınız site yöneticiliği işi aslında tam da böyle bir iş. İşte bu sıkıntılı sebeplerden dolayı site yönetim işi giderek artan bir hızla profesyonel yönetimlere doğru kaymaktadır.

  • Kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde seçildikten sonra, Karar Defterine yönetici seçildiğinize dair ibare açık bir şekilde yazılması gerekir.

  • Karar defteri ile birlikte notere gidilip imza sirküsü çıkartılır. Bankalarda bu imza sirküsü olmadan işlem yapılamaz.

  • Kanunun ( KMK 37. Madde ) İşletme Projesi yapılır ve Panoya asılır. Kanuni süresi içinde itiraz edilmez ise kat maliklerince kabul edilmiş sayılır.

  • Bu projede özellikle:
    a) Anagayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları;
    b) Tüm giderlerden her kat malikine, bu Kanunun 20 nci maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar;
    c) Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin 20 nci maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı (aidat) gösterilir.

Yönetimin denetlenmesi:
Madde 41 – Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir.
Hesapların denetlenmesi için yönetim planında, belli bir zaman konulmamışsa; bu denetim her üç ayda bir yapılır; bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa, hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir.
Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir; bu halde denetçi veya denetim kurulu yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa, her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve anagayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir; bu rapor çoğaltılarak birer örneği taahhütlü mektupla kat maliklerine gönderilir.
Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, (1) den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza ederler.

YÖNETİCİ EL REHBERİ

Site yönetimine dair herşey..

Plato Profesyonel Site Yönetimi

Kültür Mahallesi, Bilginler Caddesi, No 113, Nilüfer, BURSA

+90 224 250 39 40

+90 533 024 40 60

bottom of page