top of page
Site yönetimi kurmak

Yönetici Olmadan Önce Yapılacaklar

Eğer yönetici olunacaksa, Kat Mülkiyeti Kanunu çok iyi okunmalıdır.

 

Yönetici seçimi için Kat Malikleri Kurulu'nun toplanması gerekmektedir. Kat Malikleri Kurulu kanuni şekliyle toplanmazsa alınan kararlarda geçersiz olabilecektir. Yani yönetici aslında seçilememiş olacaktır. Herhangi bir itiraz ve mahkeme kararı tüm işlemleri geçersiz kılabileceği gibi bu durum bir çok sorunu peşinden de getirebilmektedir.

Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.


Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir. 

Kat Malikleri Kurulu yeter sayısı burada çok önemlidir. Yeter sayı nedir, yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantı ile birincisi arasında kaç gün kalması kanunen gereklidir bunlar çok önemlidir. Ayrıca 1. toplantıdaki yeter sayı ile 2. toplantıdaki yeter sayı konusu farklıdır. Bu sürelere ve sayılara itibar edilmeden yapılmış bir toplantı site içinden birisinin itirazı ve mahkeme kararı ile iptal edilebilir. Kurallarına uyulmadan seçilecek bir yönetici'nin yaptığı bütün işler geçersizdir. Site sakinleri, yönetici tarafından yapılan harcamalardan tutun da ödenmeyen aidatlara kadar hepsini faiziyle siz yöneticiden isteyebilir. Dolayısıyla Kat Mülkiyeti Kanunu çok iyi okunmalı ve hukuki altyapı daha yönetici olmadan önce çok geliştirilmelidir.

Hukuki durumların yanında aynı zamanda ortaya çıkabilecek birçok öngörülen veya öngörülemeyen sorunlara karşı da daima hazır olmalısınız. Örneğin asansöre sahip bir yaşam alanında bu asansöre gerekli bakımları yaptırmanız ve gerekli belgeleri de temin etmeniz gerekmektedir. Örneğimize devam edelim ve asansörün belli bir kısmının veya tamamının yenilenmesi gerektiğini varsayalım. Bu durumda teorik olarak birden fazla asansör hizmeti sağlayan firmalarla iletişime geçmeniz, bu firmalardan fiyat almanız gerekmektedir. Bunu yaparken komşunuz olan bazı site sakinlerinizin tatminsizliklerine katlanmanız veya yenileme fikriyle çatışan komşularınızla deyim yerindeyse "uğraşmanız" gerekebilir. Bu tarz durumların her toplu yaşam alanında en az bir veya iki kez gelebileceğini hatırlatırız. Dolayısıyla, yönetici olacaksanız çelik gibi sinirlere ve de yatıştırıcı karaktere ihtiyacınız olduğunu unutmayın.

YÖNETİCİ EL REHBERİ

Site yönetimine dair herşey..

Plato Profesyonel Site Yönetimi

Kültür Mahallesi, Bilginler Caddesi, No 113, Nilüfer, BURSA

+90 224 250 39 40

+90 533 024 40 60

bottom of page