top of page
Networking Etkinliği

Site Yönetimini Kurmak

Site Yöneticisi ve Denetçi, gerekli toplantı çoğunluğu sağlanarak seçildikten sonra site yönetimi kurulmuş olur. Bir sitede en üst karar verici Kat Malikleri Kuruludur. Bu kurul Yöneticiyi ve Denetçiyi seçer.

  • Kat malikleri kurulu toplanır ve bağımsız bölüm sayısının bir fazlası toplantıda hazır bulunmuyorsa o toplantı karar alamaz, yöneticiyi seçemez.

  • En erken 7 gün en geç 15 gün içinde 2. toplantı yapılmalı ve yapılacak bu toplantı mutlaka panolarda ilan edilmelidir.

  • 2. toplantıda kaç kişi geldiyse o kadar kişi ile toplantı yapılır ve geçerlidir. Kanunlara uygun her türlü karar alınabilir. Burada dikkat edilecek şudur. Yönetici seçilmesi için gereken kanuni şart site bağımsız bölüm sayısının bir fazlası olması gerektiğinden eğer 2. toplantıdaki sayı bağımsız bölüm sayısının bir fazlası değilse yönetici seçilememiş olur.

  • Böyle bir toplantıda seçildiğini düşünen yönetici kanunen yönetici değildir. Yaptığı işlemler geçersizdir.

  • Doğru şekilde seçilmiş bir yönetici'nin ilk işi karar defterine bütün alınan kararları işlemesidir. Karar defteri mutlaka noter tastikli olmalıdır. 

  • Eğer site maliyeye kayıt edilmediyse önce maliyeye gidip vergi numarası alınmalı sonra notere gidilmelidir.

  • Yönetici karar defterini de yanına alarak notere gidip imza sirküsünü çıkartmalıdır. Bu banka hesaplarını kullanabilmesi için mutlaka gereklidir.

  • Yönetici sitenin panolarına ikamet adresini, ulaşılabilir cep telefonunu yazılı olarak asmak zorundadır. Bu yapılmazsa para cezası 250TL den 1000 TL ye kadar söz konusudur.

  • Siteden herkes kiracılar da dahil yönetici seçilebilir. Site içinden bir yönetici seçilemiyorsa bu iş için profesyonel yönetim firmalarından destek alınabilir. Hiç bir şekilde yönetici seçilemiyorsa mahkemeye başvurulur ve mahkeme bir yönetici atar.

YÖNETİCİ EL REHBERİ

Site yönetimine dair herşey..

Plato Profesyonel Site Yönetimi

Kültür Mahallesi, Bilginler Caddesi, No 113, Nilüfer, BURSA

+90 224 250 39 40

+90 533 024 40 60

bottom of page